NABÓR NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH06.06.2019

NABÓR NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

06.06.2019

Do 30 czerwca 2019 r. można zgłaszać kandydatów na ławników sądów rejonowych. Obecna kadencja ławników kończy się 31 grudnia. Wyboru nowych — na kadencję 2020-2023 dokona Rada Gminy Wąpielsk najpóźniej do dnia 31 października br. 

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie (z Gminy Wąpielsk 1 osoba). Zgłoszenia należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wąpielsku.
Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Nabór na ławników (1066kB) pdf
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (775kB) pdf
Klauzula informacyjna o RODO (562kB) pdf
Lista osób zgłaszająca kandydatów na ławnika (523kB) pdf
Oświadczenie przestępstwo (196kB) pdf
Oświadczenie władza rodzicielska (197kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski (6 czerwca 2019)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 czerwca 2019, 13:09:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118