OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80. póz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam
o wydaniu decyzji w dniu 20 lutego 2012 r. znak: 6730/1/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie biogazowi rolniczej o docelowej mocy 60 KW we wsi Długie I na działce nr 74/14.
W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku pokój nr 27 w godz. 8:00 do 14:00.

Obwieszczenie (152kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (22 lutego 2012)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (22 lutego 2012, 08:29:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2054