Informacje

Informacje

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych należy zostawiać przy zakupie nowego w placówkach handlowych, o ile [...]

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późń. zm. ) [...]

INFORMACJA O PUNKTACH ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

INFORMACJA O PUNKTACH ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) informujemy, że folie [...]

Zarządzenie 84/2018

Zarządzenie  84/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia  3 grudnia  2018 roku  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Użyczenia Przyczepy Samochodowej będącej na wyposażeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów [...]

Informacja o miejscach zagospodarowania

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. b Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) Gmina Wąpielsk informuje o miejscach zagospodarowania przez [...]

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Wójt  Gminy Wąpielsk informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wąpielsku czynny jest:- Wtorek od godz. 8:00 do 12:00. - Czwartek od godz. 11:00 do 15:00. - Pierwsza sobota miesiąca od godz. 8:00 do [...]

Wynik przetargu

Gmina Wąpielsk zawiadamia, że w postępowaniu  ,,Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wąpielsk’’ na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji [...]

metryczka