Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego

Uchwała nr XXIII/102/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Uchwała nr XXIII/102/12Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 14 grudnia 2012w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu [...]

Uchwała nr XXIII/101/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała nr XXIII/101/12Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 14 grudnia 2012w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w [...]

metryczka