Struktura organizacyjna


Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Wąpielsku
 
Kierownictwo Urzędu stanowią:
1)    Wójt;
2)    Sekretarz;
3)    Skarbnik.
 
W Urzędzie Gminy w Wąpielsku funkcjonują następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy:
1)    Referat Organizacyjny (RO);
2)    Referat Budżetu i Finansów (RBF);
3)    Referat Infrastruktury (RI);
4)    Urząd Stanu Cywilnego (USC);
5)    Samodzielne stanowisko pracy ds. Oświaty (SO);
6)    Stanowisko ds. księgowości oświatowej (KO);
7)    Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych, jednocześnie pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i inspektor ochrony danych (SOKW).
 
Wójtowi Gminy podlegają:
1)    Sekretarz Gminy;
2)    Skarbnik Gminy;
3)    Zastępca Kierownika USC;
4)    Kierownicy Referatów;
5)    Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty;
6)    Stanowisko ds. księgowości oświatowej;
7)    Radca Prawny;
8)    Kierownicy: jednostek organizacyjnych Gminy, Samorzadowego Zakładu Budżetowego oraz instytucji kultury.
 
Struktura organizacyjna w Urzędzie Gminy w Wąpielsku obejmuje:
 
1)     Referat Organizacyjny:
a)     Kierownik Referatu, jednocześnie - Sekretarz Gminy;
b)     Stanowisko ds. obsługi sekretariatu, kadr i archiwum;
c)      Stanowisko ds. obsługi organów gminy, promocji gminy i funduszy strukturalnych;
d)     Stanowisko ds. kultury i turystyki oraz zaopatrzenia materiałowo - technicznego;
e)     Stanowisko ds. sportu i infrastruktury sportowej - lokalny animator sportu;
f)      Stanowisko ds. informatycznych.
 
2)      Referat Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy w Wąpielsku obejmuje:

a)     Kierownik Referatu, jednocześnie - Skarbnik Gminy;
b)     Zastępca Skarbnika Gminy;
c)      Stanowisko ds. budżetowych;
d)     Stanowisko ds. finansowych;
e)     Stanowisko ds. księgowości;    
3 f)   Stanowisko ds. poboru;
f)      Stanowisko ds. wymiaru i zadań podatkowych.
 
4)      Referat Infrastruktury w Urzędzie Gminy w Wąpielsku obejmuje:
a)     Kierownik Referatu, jednocześnie - stanowisko ds. inwestycji i planowania       przestrzennego;
b)    Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska oraz gospodarki gruntami i   nieruchomościami;
c)     Stanowisko ds. planowania rozwoju, zamówień publicznych i działalności gospodarczej;
d)    Stanowisko ds. gospodarki odpadami.
 
5)      Urząd Stanu Cywilnego (USC) w Urzędzie Gminy w Wąpielsku obejmuje:
a)      Wójt Gminy jako Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
b)      Zastępca kierownika USC;
c)      Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 
6)    Samodzielne stanowisko ds. Oświaty.
 
7)    Stanowisko ds. księgowości oświatowej.
 
8)    Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych,  pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i inspektor ochrony danych.
  
W strukturze Urzędu Gminy w Wąpielsku wyodrębnia się pion bezpieczeństwa informacji, nie będący referatem urzędu w rozumieniu przepisów niniejszego regulaminu, który obejmuje:
1)    pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
2)    administratora systemu;
3)    administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego;
4)    administratora bezpieczeństwa informacji.
 
Jednostki organizacyjne Gminy Wąpielsk:
-       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku;
-       Gminna Biblioteka Publiczna w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych;
-       Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radzikach Dużych;
-       Szkoła Podstawowa w Wąpielsku;
-       Szkoła Podstawowa w Długiem;
-       Szkoła Podstawowa w Półwiersku Małym;
-       Samorządowy zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

metryczka


Wytworzył: Marcin Rempuszewski (2 sierpnia 2007)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 sierpnia 2007, 14:20:11)

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (3 lipca 2020, 13:23:16)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25097