OBOWIĄZEK REGULARNEGO OPRÓŻNIANIA SZAMBA i PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


OBOWIĄZEK REGULARNEGO  OPRÓŻNIANIA SZAMBA
i PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 
Wójt Gminy Wąpielsk, przypomina o obowiązku systematycznego opróżniania szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.  Obowiązek wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519).
Właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Wąpielsk  na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości np. poprzez przedłożenie rachunku za wywóz nieczystości ciekłych.
Właściciele nieruchomości, którzy nie podpisali jeszcze umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.
Art. 6 ust. 5a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obliguje Wójta Gminy do  prowadzenia kontroli posiadania umów oraz dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Taką kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata.
W związku z powyższym w 2023 roku rozpoczną się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.
Przypominamy, że w przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków minimum 1 raz na dwa lata), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane.
Ponadto gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym właściciele nieruchomości, którzy posiadają zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków proszeni są o zgłaszanie tego faktu w Urzędzie Gminy. 
Na terenie Gminy Wąpielsk uprawnienia do opróżniania bezodpływowych zbiorników oraz transport nieczystości ciekłych posiadają następujące firmy:
1.    Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk, tel. 56 493 83 21 lub 730 802 744
2.    Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o. , ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (234kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk (20 lutego 2023)
Opublikował: Jacek Żywocki (2 marca 2023, 09:45:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Wąpielsk

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2087