Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r.

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r.

Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 września 2018

Zarządzenie nr 63/2018Wójta Gminy Wąpielskz dnia 26 września 2018w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 [...]

SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WĄPIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK [...]

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Wąpielsk o konsultacjach społecznych Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy wymienionymi [...]

Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 05 września 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na [...]

UCHWAŁA NR XLI/221/17 RADY GMINY WĄPIELSK z dnia 25 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/221/17 RADY GMINY WĄPIELSK z dnia 25 lipca 2017 r.   w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności [...]

Zarządzenie Nr 52/2017

Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2017 roku   zmieniające zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 05 września 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu [...]

metryczka