Wybory uzupełniające 2017 r

Wybory uzupełniające 2017 r

OBWIESZCZENIE z dnia 24 Kwietnia 2017r o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk przeprowadzonych w dniu 23 Kwietnia 2017r

OBWIESZCZENIEKOMISARZA WYBORCZEGOwe Włocławkuz dnia 24 kwietnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk przeprowadzonych w dniu 23 kwietnia 2017 r. Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia [...]

INFORMACJA

INFORMACJA          Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Radzikach Dużych informuje, że w dniu głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk, tj. 23 kwietnia 2017r., rozpoczyna pracę o [...]

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku z dnia 27 marca 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Gminna Komisja Wyborcza w Wąpielsku podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych [...]

INFORMACJA w związku z zarządzonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Wąpielsk

INFORMACJAW związku z zarządzonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Wąpielsk informuję, że dzień 24 marca 2017r do godz. 15:00 jest końcowym terminem zgłaszania kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej.Wójt Gminy [...]

metryczka