OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże.


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Wąpielsku uchwały nr X/45/11 z dnia 20 września 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże. Granice obszaru określono na załączniku graficznym.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk,
w terminie do dnia 15 listopada 2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie z załącznikiem graficznym (2095kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (29 września 2011)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 września 2011, 14:09:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2502