Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Tomkowo i Kierz Półwieski


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WAPIELSK

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającym na :

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Tomkowo i Kierz Półwieski, gm. Wąpielsk, na terenach nieruchomości oznaczonych na mapie ewidencyjnej gruntów numerami geodezyjnymi: obręb 0015 Tomkowo, działki nr 78; 3261/2; 203/3; 77/1; 72; 73; 74; 75; 3214/7; 126/10; 3214/8; 126/11; 126/12; oraz obręb 0005 Kierz Półwieski, działki nr 2; 113; 117/1

W związku z powyższym informuje się że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą w Urzędzie Gminy w Wąpielsku pokój nr 15, w godz. od 8-14, zapoznać się z aktami sprawy zamierzenia inwestycyjnego, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.
Nie zajęcie stanowiska w określonym terminie tut. Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustaleniu lokalizacji powyższej inwestycji.

Obwieszczenie (360kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (23 października 2017)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (25 października 2017, 09:51:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 802