OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH  SPOŁECZNYCH
 
 
Wójt Gminy Wąpielsk, informuje mieszkańców pięciu Sołectw: Długie I,  Długie II, Wąpielsk I, Wąpielsk II oraz Rumunki Łapinóż, że w terminie od 01 sierpnia 2016 roku do 31 października 2016 roku, zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne o zasięgu lokalnym, w sprawie zniesienia nazw miejscowości i zastąpienie ich nazwą: Długie I i Długie II na wieś DŁUGIE, Wąpielsk I i Wąpielsk II na wieś WĄPIELSK oraz Rumunki Łapinóż na wieś ŁAPINÓŻ-RUMUNKI.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone na zebraniach wiejskich i będą polegały na udzieleniu odpowiedzi na pytanie:
1)„Czy jest Pan/Pani za zmianą miejscowości Długie I na Długie”
2)„Czy jest Pan/Pani za zmianą miejscowości Długie II na Długie”
3)„Czy jest Pan/Pani za zmianą miejscowości Wąpielsk I na Wąpielsk”
4)„Czy jest Pan/Pani za zmianą miejscowości Wąpielsk II na Wąpielsk”
5)„Czy jest Pan/Pani za zmianą miejscowości Rumunki Łapinóż na Łapinóż-  Rumunki”
oraz wyrażeniu opinii „TAK” albo „NIE” w głosowaniu jawnym.
Celem konsultacji jest uporządkowanie urzędowego nazewnictwa nazw miejscowości i ich części zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, które określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. (dz. U. z 2013 r. poz. 200).
Wyniki konsultacji z poszczególnych Sołectw zostaną podane do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąpielsk.
 
WÓJT GMINY WĄPIELSK
DARIUSZ GÓRSKI

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (22 sierpnia 2016)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (22 sierpnia 2016, 09:09:01)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (22 sierpnia 2016, 14:51:44)
Zmieniono: Korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 865