OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80. poz. 717 z późn. zm. )
 
 
zawiadamiam
 
 
o wydaniu decyzji w dniu07 października  2014r. znak: 6733/2/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15kV zakończonej stacją transformatorową 15/04kV we wsi Ruszkowo gm.Wąpielsk      na działce ew.26-obręb Ruszkowo oraz wsi Szczutowo, gm.Radomin na działkach ewidencyjnych nr 39/5 i 39/7- obręb Szczutowo..
W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku  pokój nr 7 w godz. od 8ºº do 14ºº .
 
 
 
Wąpielsk, 07 października 2014r.


Obwieszczenie (167kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (7 października 2014)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (13 października 2014, 07:43:50)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (13 października 2014, 07:54:09)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1874