Zarządzenie nr 9/2014Wójta Gminy Wąpielskz dnia 11 czerwca 2014w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Czaplińskiej nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

Zarządzenie nr 9/2014
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 11 czerwca 2014


w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Czaplińskiej nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,


Na podstawie art 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 – tekst jednolity) zarządza się co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
dla Pani Sylwii Czaplińskiej nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1.      Pan Jan Kielik – Kierownik Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku
Przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący.
2.      Wizytator Kuratoriu Oświaty w Bydgoszczy Delegatury we Włocławku - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego.
3.      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym.
4.      Pani Grażyna Troszyńska – ekspert
5.      Pan Andrzej Gralak - ekspert
 
§ 2
Obsługę biurową i organizacyjno – techniczną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Zespół        Administracyjny Szkół w Wąpielsku.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku – Janowi Kielikowi.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 9/14 (194kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (13 czerwca 2014, 13:59:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1885