NULL string(0) ""

Uchwała nr III.13.2024Rady Gminy Wąpielskz dnia 11 czerwca 2024w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wąpielsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rokart. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:

Uchwała nr III.13.2024
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 11 czerwca 2024


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wąpielsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:


Uchwała nr III.13.2024 (215kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (9 lipca 2024, 07:10:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111