OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256) oraz zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 283) Wójt Gminy Wąpielsk
 
podaje do publicznej wiadomości informację
 
że w dniu 24.04.2020 r., na wniosek Pana Sławomira Doleckiego, Podole 9, 87-500 Rypin została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Długie o mocy do 1 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”, które zlokalizowane będzie na działce ewidencyjnej nr 55/3 oraz 55/5, w miejscowości Długie, obręb ewidencyjny Długie II, gmina Wąpielsk
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk, pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 700 do godz. 1500 oraz wtorek od godz. 800 do godz. 1500
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wąpielsk, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk - http://www.bip.wapielsk.eu oraz w miejscu przedsięwzięcia.
 
 
obwieszczenie (309kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (29 kwietnia 2020)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 kwietnia 2020, 10:57:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1057