Obwieszczenie 7624-3/11/07OBWIESZCZENIE

7624-3/11/07

Na podstawie art.46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.Nr 129,poz.902 z późniejszymi zmianami), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Długie-Ruszkowo o długości 3,654 km od km 0 + 000 do km 3 + 654 na działkach nr 38/1 i 38/2 położonych w obrębie Długie I ,na działce nr 31 w obrębie Ruszkowo.
Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wąpielsku: www.bip.wapielsk.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Obwieszczenie nr 7624-3/11/07 (597kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski (13 sierpnia 2007)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (13 sierpnia 2007, 12:41:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2332