Obwieszczenie 7624-4/8/07


O B W I E S Z C Z E N I E

7624-4/8/07


Na podstawie art.46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska(tekst jednolity:Dz.U.z 2006r.Nr 129,poz.902 z późniejszymi zmianami),w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.kodeks postępowania administracyjnego informuję ,że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2118 C Szafarnia –Wąpielsk-Długie-Rypin w km 6 + 098 – 22 + 397 usytuowanej na działkach:obręb Długie I –nr 91,88,81,117/1,77,100,99,121,76;obręb Długie II – nr 85; obręb Rusinowo-nr 82,79, gm.Wąpielsk i gm.Rypin.
Obwieszczenie nr 7624-4/8/07 (625kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski (10 sierpnia 2007)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 sierpnia 2007, 13:56:54)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (13 sierpnia 2007, 12:31:15)
Zmieniono: Dodanie pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2636