Strona główna  >  Zarządzenia  >  2012

Zarządzenie nr 5/2012
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 29 marca 2012


w sprawie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2011 rok


Na podstawie art. 30 ust. 1 art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, ze zm. [1])   art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych   (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 [2] ) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 17, poz. 95)

Wójt zarządza,
co następuje:
 
§ 1. Realizując Uchwałę V/23/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, następująco:

1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 14.680.065,76 zł. na plan 14.855.650,00 zł., co stanowi 98,84 % wykonania w tym:
a. zadania zlecone w zakresie administracji wykonano w kwocie 2.410.066,01 zł. na plan 2.432.772,00 zł. tj. 99,07 % wykonania
b. dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 46.580,07 zł. na plan 45.000,00 zł., tj. 103,51 %
c.  subwencji ogólnej zrealizowano w kwocie 5.515.375,00 zł.

2)Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 12.400.076,66 zł. na plan 14.855.650,00 zł., co  stanowi 83,47 % wykonania w tym:
a. wydatki związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 2.410.066,01 zł. na plan 2.432.772,00 zł. tj. 99,07 %
b. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 40.928,30 zł. tj. na plan 82.047,00 zł. tj.49,88 %
c. wydatki majątkowe – inwestycyjne wykonano w kwocie 2.646.904,20 zł. na plan 4.488.518,00 zł.
d. rezerwa ogólna na koniec 2011 r. wynosiła 28.300,00 zł., rezerwa na zarządzanie kryzysowe  - 23.000,00 zł.

3)  Nadwyżka budżetu wyniosła 2.279.991,10 zł.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy Wąpielsk oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr. 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113.


[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726


Zarządzenie nr 5/2012 (418kB) pdf

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2012.2388 z dnia 2012-10-30

Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 kwietnia 2012, 11:44:46)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (9 listopada 2012, 09:00:18)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1827

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij