Zarządzenie nr 32/2010Wójta Gminy Wąpielskz dnia 14 grudnia 2010w sprawie w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy wykonywania czynności z zakresu prawa pracy i innych obowiązków w czasie nieobecności Wójta Gminy.

Zarządzenie nr 32/2010
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 14 grudnia 2010


w sprawie w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy wykonywania czynności z zakresu prawa pracy i innych obowiązków w czasie nieobecności Wójta Gminy.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 223 poz. 1458 z późn. Zmian/ oraz art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r z późn. zmian/

Wójt Gminy zarządza, co następuje:


§ 1. Z dniem 01 stycznia 2011 roku powierzam Sekretarzowi Gminy Grzegorzowi Dzierżyńskiemu wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy i innych obowiązków w czasie nieobecności Wójta Gminy.
§ 2. Czynności wymienione w § 1 nie dotyczą spraw z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy związane z wynagrodzeniem, nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz zwierzchnictwa służbowego.
§ 3. Sekretarz Gminy będzie posługiwał się pieczęcią Z up. Wójta Grzegorz Dzierżyński Sekretarz Gminy
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 11/09 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 08 lipca 2009 roku.
§ 5. Zarządzenie chodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01 stycznia 2011 roku.

Wójt
Henryk Kowalski

Zarządzenie nr 32/2010 (25kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (14 grudnia 2010, 09:02:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2470