Zarządzenie nr 27/2010Wójta Gminy Wąpielskz dnia 25 listopada 2010w sprawie w sprawie przyjęcia Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego

Zarządzenie nr 27/2010
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 25 listopada 2010


w sprawie w sprawie przyjęcia Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego


Na podst. art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142,poz. 1591 z późn. Zmian/
Wójt Gminy zarządza, co następuje;
§ 1. Przyjmuje się Statut Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 27/2010 (1331kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 grudnia 2010, 08:31:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2317