Zarządzenie nr 20/09Wójta Gminy Wąpielskz dnia 27 października 2009w sprawie w sprawie określenia kierunków prac nad projektem budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 20/09
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 27 października 2009


w sprawie w sprawie określenia kierunków prac nad projektem budżetu gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. O samorządzie gminnym / teks jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych/ Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z dnia 24.09.2009 r. W sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu.

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1

Określa się wskaźniki przyjęte do projektu budżetu gminy Wąpielsk na 2010 r.
1.  Dochody własne na poziomie roku ubiegłego                                                   0,0 %
2.  Wzrost wydatków do wysokości przyjętej inflacji przez budżet państwa         3,0 %
3.  Wzrost cen inwestycyjnych                                                                               2,0%
4.  Spadek subwencji                                                                                              2,6 %
5.  Spadek udziału gminy w dochodach PIT                                                          3,0%
6.  Wzrost funduszu płac administracji                                                                  3,0 %

§2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 20/09 (138kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (26 października 2009, 13:56:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2628