Zarządzenie nr 17/09Wójta Gminy Wąpielskz dnia 28 sierpnia 2009w sprawie ww sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąpielsku Pani Katarzynie Oryl.

Zarządzenie nr 17/09
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 28 sierpnia 2009


w sprawie ww sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąpielsku Pani Katarzynie Oryl.Na podst. art. 36 a ust.13 ustawy z dnia 07.09.1991 r o systemie oświaty /Dz.U. Z 2004 r Nr 256, poz.2572 z późn. zmian/

Wójt Gminy
zarządza, co następuje:

§ 1.   Powierza się stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wapielsku Pani Katrzynie Oryl na okres 2 lat tj od 01.09.2009 roku do 31.08.2011 roku.
§ 2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2009 roku.

UZASADNIENIE

Pani Katarzyna Oryl wygrała konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąpielsku, który odbył się w dniu 18.08.2009 roku. Spełniła formalne wymogi ubiegania się o to stanowisko. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż nie ma ona żadnego doświadczenia w zarządzaniu placówką oświatową (stopień nauczyciela mianowanego uzyskała 27.07.2009 r, studia podyplomowe zarządzania oświatą ukończyła 01.07.2009 r), zdecydowałem o powierzeniu jej stanowiska na okres 2 lat. Uzasadnieniem powyższej decyzji jest również to, że poprzedni dyrektor odszedł z funkcji w atmosferze konfliktu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Szkoła Podstawowa w Wąpielsku jest drugą co do ilości uczniów w gminie. Okres 2 lat pozwoli Pani Katarzynie Oryl ocenić, czy w praktyce da radę poprowadzić tę placówkę. Pozwoli nabrać doświadczenia , wystąpić o ocenę pracy dyrektora , a także ustabilizować sytuację wewnątrz szkoły.
Pozytywne oceny jej pracy dokonane przez Kuratora Oświaty, organ prowadzący oraz opinię rady pedagogicznej i rady szkoły, pozwolą na powierzenie stanowiska bez procedury konkursowej na okres 5 lat, zgodnie z art. 36 a ust. 14 ustawy o systemie oświaty.
Uważam, że sytuacja Pani Katarzyny Oryl w powiązaniu z sytuacją wewnątrz Szkoły Podstawowej w Wąpielsku, wypełniła znamiona "uzasadnionego przypadku", o którym mowa w art. 36 a ust. 13 ustawy o systemie oświaty.


Zarządzenie nr 17/2009 (290kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 września 2009, 12:02:57)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (14 czerwca 2010, 14:29:29)
Zmieniono: skan

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3068