Zarządzenie nr 13/09Wójta Gminy Wąpielskz dnia 27 lipca 2009w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Marcina Świderskiego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 13/09
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 27 lipca 2009


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Marcina Świderskiego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Na podstawie art 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 67 - tekst jednolity) zarządza się co następuje:
§1
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Marcina Świderskiego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1.  Pan Janusz Krajnik - Kierownik Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku
Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący,
2.  Pani Beata Stachowiak - Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
3. Pan Leszek Stefański - Dyrektor Gimnazjum im. T. Halika w Radzikach Dużych,
4. Pani Beata Pawłowska - nauczyciel gimnazjum
Ekspert w zakresie nauczania sztuki
5. Pani Krystyna Ewa Pietrus - nauczyciel gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej.
Ekspert.
§2
Obsługę biurową i organizacyjno - techniczną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku - Januszowi Krajnikowi.
§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 13/09 (217kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (28 lipca 2009, 09:23:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2657