Zarządzenie nr 06/09Wójta Gminy Wąpielskz dnia 7 czerwca 2009w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/09 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 12 maja 2009 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 06/09
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 7 czerwca 2009


w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/09 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 12 maja 2009 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych


Na podstawie art. 48 ust. l ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /tekst jednolity Dz. U. z 2007 r Nr 190 póz. 1360 z późn. zmian/ w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego /Dz. U. Nr 25, póz. 219 z późn. zmian/
Wójt Gminy w Wąpielsku zarządza, co następuje:
§1
Dokonuje się zmiany Zarządzenia Nr 4/09 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 12 maja 2009 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych, w ten sposób że:
1.  W załączniku do zarządzenia w obwodowej komisji nr l w Radzikach Dużych
w związku z rezygnacją Pana Marcina Kozerskiego, powołuje się Panią
Aurelię Sosnowską.
2.            Pozostałych zapisów zarządzenia nie zmienia się.
§2
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 06/09 (964kB) plik

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 czerwca 2009, 09:57:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2550