Strona główna  >  Zarządzenia  >  2009

Zarządzenie nr 02/09
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 13 lutego 2009


w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy


Zarządzenie Nr 2/09
Wójta Gminy w Wąpielsku
z dnia 13 lutego 2009 roku
 
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy.
 
  Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zmian/ oraz porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawarte dnia 7 lutego 2008 r Nr ROPS.0116-POR-47/2008   pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Wąpielsk
 
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§1. 1. Do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych  z realizacją  zadań Gminy Wąpielsk powołana zostaje komisja konkursowa w następującym składzie:

LpImię i NazwiskoReprezentowana Instytucja/Organizacja/ Grupa osóbFunkcja/ StanowiskoFunkcja/ Stanowisko
1
Marcin RempuszewskiUrząd Gminy WąpielskinspektorPrzewodniczący
2
Jolanta StaszewskaGOPS Wapielsk pracownik socjalnyczłonek
3
Ryszard Wiwatowski Komendant Gminny OSP
członek
4
Patryk Łaszewski radny gminypracownik biurowyczłonek

   
 
       2. Obsługę organizacyjną komisji oraz przygotowanie i przechowywanie dokumentacji
            konkursowej będzie odpowiedzialny przewodniczący komisji.
 
       3. Powołana komisja konkursowa może przeprowadzać postępowanie konkursowe w
           odniesieniu do kilku konkursów.
 
§ 2. Konkurs lub konkursy do których komisja została powołana określone zostaną w drodze odrębnego zaproszenia do składania ofert na dany konkurs.
 
§ 3.  . Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP (ang. Community Participation In Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej.
 
 
§ 4. Komisja dokonuje oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Wójta Gminy Wąpielsk.:
 
§ 5. Przedmiotem pracy Komisji Konkursowej jest:
1.      Sprawdzenie kompletności ofert,
2.      Ocena ofert z użyciem ustalonych kryteriów technicznych zawartych w Zaproszeniu do składania ofert,
3.      Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,
4.      Przygotowanie raportu z oceny ofert oraz uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty,
5.      Przeprowadzenie negocjacji celem ustalenia ostatecznego kształtu umowy (jeżeli zachodzi taka potrzeba).
 
§ 6. 1.  Praca Komisji Konkursowej odbywać się będzie na posiedzeniu zamkniętym, w której uczestniczy co najmniej dwóch członków z prawem do głosu.
        2. W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami składającymi swoje oferty tj. ich członkowie, wolontariusze, członkowie władz podmiotów ubiegających się o finansowanie działania.
        3. Każdy z członków komisji , przed rozpoczęciem jej prac, składa ‘oświadczenie o bezstronności”. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 § 7.    Rozwiązanie komisji nastąpi z mocy niniejszego zarządzenia po wypełnieniu przez nią swojego zadania.
 
  § 8.  Traci moc Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy z dnia 26 maja 2008 roku
 
§ 9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 02/09 (36kB) pdf

Opublikował: Marcin Rempuszewski (24 lutego 2009, 12:25:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3119

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij