Zarządzenie nr 01/09Wójta Gminy Wąpielskz dnia 13 lutego 2009w sprawie w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu w lokalach mieszkaniowych w obiektach szkolnych.

Zarządzenie nr 01/09
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 13 lutego 2009


w sprawie w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu w lokalach mieszkaniowych w obiektach szkolnych.Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, póz. 266 z późn. zmianami).

Wójt Gminy w Wąpielsku
 zarządza, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się propozycje stawek czynszu przedstawione przez Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku z dnia 13 lutego 2009 r.
§ 2 Pismo z propozycjami stawek stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3 Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku.
§ 4 Przyjęte stawki obowiązują od 1 marca 2009 roku.
§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 01/09 (39kB) plik

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (17 lutego 2009, 08:50:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1930