Zarządzenie nr 84/2018Wójta Gminy Wąpielskz dnia 3 grudnia 2018w sprawie wprowadzenia Regulaminu Użyczenia Przyczepy Samochodowej będącej na wyposażeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąpielsku

Zarządzenie nr 84/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 3 grudnia 2018


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Użyczenia Przyczepy Samochodowej będącej na wyposażeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąpielsku

Na podstawie art. 30 ust.1,  ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2017 r.,  poz. 1875 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Wąpielsk 
zarządza co następuje: 
  
§ 1. 
Wprowadzam Regulamin  Użyczenia Przyczepy Samochodowej, będącej na wyposażeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąpielsku stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
Wójt Gminy 
Dariusz Górski 
 
Zarządzenie nr 84/2018 (25kB) pdf
Regulamin użyczenia. (160kB) pdf
Protokół użyczenia. (30kB) pdf
Protokół zwrotu (19kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (21 grudnia 2018, 11:52:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94