Zarządzenie nr 69/A/2018Wójta Gminy Wąpielskz dnia 10 października 2018w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko instruktora do przeprowadzania szkoleń

Zarządzenie nr 69/A/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 10 października 2018


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko instruktora do przeprowadzania szkoleń

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz art. 33 ust. 5 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuję:
 
  §1 
 
Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia naboru na stanowisko instruktora do przeprowadzania szkoleń w następującym składzie:
 
1) Pani Barbara Suchocka –Skarbnik Gminy Wąpielsk - Przewodnicząca Komisji,
 
2) Pani Kinga Bytner – pomoc administracyjna Urzędu Gminy Wąpielsk – członek Komisji,
 
3) Pan Grzegorz Dzierżyński – kierownik Referatu Infrastruktury Gminy Wąpielsk – członek  Komisji.
    
§ 2 
Ustalam zasady i tryb pracy Komisji jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
    
§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 69A/2018 (517kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (13 listopada 2018, 13:50:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91