Zarządzenie nr 73/2018Wójta Gminy Wąpielskz dnia 25 października 2018w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Wąpielsk

Zarządzenie nr 73/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 25 października 2018


w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Wąpielsk

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz  art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE, L 119, 4 maja 2016) 
zarządzam, co następuje: 
  
§1. 
Powołuję Pana Jacka Żywockiego na Administratora Systemu Informatycznego (ASI) w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.
 
§2. 
Zakres działania ASI określa Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Gminy w Wąpielsku.
 
§3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wąpielsk.
 
§4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski

Zarządzenie nr 73/2018 (281kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (26 października 2018, 08:46:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246