Zarządzenie nr 68/2018Wójta Gminy Wąpielskz dnia 1 października 2018w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąpielsku

Zarządzenie nr 68/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 1 października 2018


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąpielsku

Na podstawie art. 30 ust.1,  ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym   ( Dz. U. 2017 r.,  poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 3 ust 1 i ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2018 r.,  poz. 1454 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXVI/127/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 lipca 2016 roku, 

Wójt Gminy Wąpielsk
 zarządza co następuje: 
  
§ 1. 
Wprowadzam Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąpielsku, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
 
Wójt Gminy 
Dariusz Górski

Zarządzenie nr 68/2018 (1798kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 października 2018, 14:19:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174