Zarządzenie nr 74/2017Wójta Gminy Wąpielskz dnia 18 grudnia 2017w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej

Zarządzenie nr 74/2017
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 18 grudnia 2017


w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 6 Uchwały Nr XXXVIII/204117 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

zarządzam, co następuje:

§1
Do opiniowania wniosków nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej powołuję Komisję w składzie:
1. P. Janusz Wojda — przedstawiciel organu prowadzącego szkoły i przewodniczący Komisji,
2. P. Marcin Świderski — przedstawiciel Gimnazjum im. T. Halika w Radzikach Dużych,
3. P. Małgorzata Krzak — przedstawiciel Zespołu Szkolno — Przedszkolnego w Radzikach Dużych,
4. P. Justyna Pypczyńska — przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Długiem,
5. P. Jarosław Śliwiński — przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym,
6. P. Katarzyna Angowska — przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąpielsku.

§2
Obsługę administracyjno — lokalową Komisji zapewnia Urząd Gminy Wąpielsk.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (21 grudnia 2017, 09:26:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130