Zarządzenie nr 59/2017Wójta Gminy Wąpielskz dnia 31 października 2017w sprawie likwidacji kart przydziału do formacji obrony cywilnej

Zarządzenie nr 59/2017
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 31 października 2017


w sprawie likwidacji kart przydziału do formacji obrony cywilnej


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1430)

 zarządza się co następuje:
 
§ 1
 Jednorazowo powołuję komisję w składzie: 
1)  Agnieszka Matyjasik  -    przewodniczący
2)  Agnieszka Ciecierska  -    członek 
3)  Beata Gabryszewska   -     członek 
do likwidacji odcinka ,,B” wydanych kart przydziału do formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Wąpielsk oraz błędnie wypełnionych kart przydziału.
 
§ 2
Komisja likwidacyjna sporządzi protokół, w którym wymienione zostaną numery zniszczonych kart przydziału do formacji obrony cywilnej.
 
§ 3 
Likwidacja kart będzie przeprowadzona poprzez pokrojenie w niszczarce w pomieszczeniu biurowym Urzędu Gminy w Wąpielsku w obecności komisji.
 
§ 4
Czynności wymienione w § 3 należy zakończyć do dnia  15.11.2017 roku.
 
§ 5
Za likwidację kart przydziału do formacji obrony cywilnej czynię odpowiedzialną komisję.
Za sporządzenie protokołu likwidacji kart przydziału do formacji obrony cywilnej czynię odpowiedzialną Panią Agnieszkę Ciecierską.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 59/2017 (342kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 listopada 2017, 14:52:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360