Zarządzenie nr 56/2017Wójta Gminy Wąpielskz dnia 16 października 2017w sprawie w sprawie powołania komisji w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Wąpielsk.

Zarządzenie nr 56/2017
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 16 października 2017


w sprawie w sprawie powołania komisji w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Wąpielsk.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3, art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2016 poz. 2077)

zarządza się,
co następuje:

§ 1.
Powołuje się komisję w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Wąpielsk w składzie:
1)      Agnieszka Matyjasik — Przewodnicząca Komisji,
2)      Barbara Suchocka — Członek Komisji,
3)      Małgorzata Gołębiewska — Członek Komisji,
4)      Izabela Lewandowska — Członek Komisji.

§ 2.
Komisja Konkursowa realizować będzie zadania i procedury określone w „Ogłoszeniu otwartego konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Wąpielsk".

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 56/2017 (288kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (23 października 2017, 12:56:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182