Zarządzenie nr 93/2016Wójta Gminy Wąpielskz dnia 30 listopada 2016zmieniające Zarządzenie nr 91/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Wąpielsk – Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku.

Zarządzenie nr 93/2016
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 30 listopada 2016


zmieniające Zarządzenie nr 91/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Wąpielsk – Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku.


   Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z uchwałą Rady Gminy Wąpielsk nr XXXI/150/16 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Wąpielsk — Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku
 
 § 1. W zarządzeniu nr 91/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 listopada 2016 r.   w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Wąpielsk – Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku, § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Wąpielsk — Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku, zwaną komisją likwidacyjną,   w następującym składzie:

1)       Małgorzata Gołębiewska                         - przewodniczący komisji
2)       Monika Gazda – Wiśniewska                   - członek komisji
3)       Dorota Rynecka                                    - członek komisji
4)       Milena Gardecka                                   - członek komisji.
 
2. Zobowiązuje się p. o. kierownika Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku i  komisję likwidacyjną do obligatoryjnego rozpoczęcia czynności związanych z likwidacją jednostki organizacyjnej Gminy Wąpielsk — Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku, o których mowa w § 2 zarządzenia, od dnia 30 listopada 2016 r.”
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  Zarządzenie 93.pdf (405kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (30 listopada 2016, 14:25:08)

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (30 listopada 2016, 14:56:37)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 409