Zarządzenie nr 90/2016Wójta Gminy Wąpielskz dnia 21 listopada 2016w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Zarządzenie nr 90/2016
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 21 listopada 2016


w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Na podstawie art. 4 ust. 3 oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 83/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Zmienia się § 2 Zarządzenia Nr 84/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Wąpielsku, który otrzymuje brzmienie: "2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się komisję inwentaryzacyjną w składzie:
1. Przewodniczący – Aneta Grabska,
2. Członek – Bożena Rutkowska,
3. Członek – Jacek Żywocki
4.Członek – Patryk Łaszewski
Osoby powołane na członków komisji zobowiązani są do rzetelnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.

Pozostała część zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 2.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wąpielsk.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 90/2016 (345kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (24 listopada 2016, 09:18:29)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (24 listopada 2016, 09:19:58)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 479