Zarządzenie nr 88/2016Wójta Gminy Wąpielskz dnia 17 listopada 2016w sprawie zmieniające zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku o wartości nieprzekraczajacej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

Zarządzenie nr 88/2016
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 17 listopada 2016


w sprawie zmieniające zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku o wartości nieprzekraczajacej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych


Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 44 ust 3 i 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, poz.. 938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)

Wójt Gminy Wąpielsk
zarządza, co następuje;

§ 1. 
Zmienia się § 1 zarządzenia nr 40/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku o wartości nieprzekraczajacej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych w ten sposób, iż dodaje się ust. 8 o następującej treści:
8. Zarządzenia nie stosuje się do zamówień dla których wartość po oszacowaniu nie przekracza 25 000 zł

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarządzenie Nr 88/2016 (189kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (18 listopada 2016, 08:49:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 479