Zarządzenie nr 66/2015Wójta Gminy Wąpielskz dnia 30 grudnia 2015w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku

Zarządzenie nr 66/2015
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku


Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2003 r. poz. 330 z późn. zmianami), zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
1. Przeprowadzić inwentaryzację w kasie Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku
w dniu 31 grudnia 2015 r.
2. Powołać komisję inwentaryzacyjną w składzie:
a) Agnieszka Matyjasik – przewodniczący,
b) Jolanta Rzeszot – członek,
c) Bożena Modrakowska – członek,
zwaną dalej w zarządzeniu komisją.
 
§ 2
 
1. Inwentaryzacja winna być przeprowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości.
2. Z czynności przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 Komisja sporządzi protokół, który podpiszą wszyscy członkowie komisji.
 
§ 3
 Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 66/2015 (134kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (31 grudnia 2015, 08:27:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 259