Zarządzenie nr 64/2015Wójta Gminy Wąpielskz dnia 21 grudnia 2015w sprawie zmieniające zarządzenie nr 63/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw promocji i funduszy strukturalnych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Zarządzenie nr 64/2015
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie zmieniające zarządzenie nr 63/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw promocji i funduszy strukturalnych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.


Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) oraz § 4 załącznika do Zarządzenia Nr 51/2015 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wąpielsku, oraz  na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy
 
zarządzam, co następuje:
 

§ 1. Zmienia się § 1 zarządzenia nr 63/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw promocji i funduszy strukturalnych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku w następujący sposób: „Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw promocji i funduszy strukturalnych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku w składzie:
1.      Agnieszka Matyjasik                     - przewodniczący komisji
2.      Jolanta Szczepańska                      - członek komisji
3.      Patryk Łaszewski                           - członek komisji”.
 
 
§ 2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 64/2015 (215kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (22 grudnia 2015, 15:23:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 288