Zarządzenie nr 58/2015Wójta Gminy Wąpielskz dnia 26 listopada 2015w sprawie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu do kierowania Akcją Kurierską

Zarządzenie nr 58/2015
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu do kierowania Akcją Kurierską

Na podstawie § 18 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 3) zarządzam, co następuje:

§1.
Upoważniam:
Panią Agnieszkę Matyjasik – Sekretarza Urzędu Gminy Wąpielsk Panią Agnieszkę Ciecierską – Pracownika Urzędu Gminy Wąpielsk
do uruchomienia i kierowania akcja kurierską w Urzędzie Gminy Wąpielsk, czuwania nad jej sprawnym przebiegiem oraz sporządzania dokumentacji po zakończeniu akcji kurierskiej.

§2.
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 57/2015 (119kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (26 listopada 2015, 14:49:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276