Zarządzenie nr 12/2014Wójta Gminy Wąpielskz dnia 27 czerwca 2014w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/13 dotyczącego stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych, lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz pozostałych stawek.

Zarządzenie nr 12/2014
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 27 czerwca 2014


w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/13 dotyczącego stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych, lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz pozostałych stawek.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego /Dz.U. z 2014 r poz. 150/

zarządzam, co następuje;

§ 1.
Wprowadza się zmianę do Zarządzenia Nr 20/13 z dnia 28.11.2013 r kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku dotyczące stawki czynszu za lokal użytkowy zajmowany przez Pocztę Polską i ustala się czynsz w wysokości 12 zł za 1 m² lokalu użytkowego.

§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi SZB przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 12/14 (182kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 czerwca 2014, 07:40:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1526