Zarządzenie nr 26/2012Wójta Gminy Wąpielskz dnia 27 grudnia 2012w sprawie w sprawie utworzenia przystanków dla autobusów dowożących dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/13

Zarządzenie nr 26/2012
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie w sprawie utworzenia przystanków dla autobusów dowożących dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/13


Na podstawie art. 30 pkt 2 ust. 5 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 z późn. zmian.) oraz art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)
 
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustanawia się 27 przystanków autobusu dowożącego dzieci do szkół.
 
§ 2.
 
Przystanki w/w zostały zaznaczone na mapie, która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia  26/2012
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 26/2012 (202kB) pdf
Załącznik nr 1 - mapka (723kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (28 grudnia 2012, 09:09:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1646