Zarządzenie nr 8/2012Wójta Gminy Wąpielskz dnia 12 lipca 2012w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Niedbalskiej nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 8/2012
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 12 lipca 2012


w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Niedbalskiej nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Na podstawie art 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 póz. 674 - tekst jednolity) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Niedbalskiej nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1.  Pan Jan Kielik - Kierownik Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku
przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący,
2.  Pan Andrzej Gralak - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatury
we Włocławku - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
3.  Pani Elżbieta Krzemińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym,
4.  Pani Małgorzata Gontarek - ekspert
5.  Pan Andrzej Gralak - ekspert

§2

Obsługę biurową i organizacyjno - techniczną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku - Janowi Kielikowi.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 8/2012 (198kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (13 lipca 2012, 10:35:51)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (16 lipca 2012, 08:10:17)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2123