Strona główna  >  Uchwały  >  2011

Uchwała nr XII/56/11
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 24 listopada 2011


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 /1 w związku z art. 8 ustawy z dnia 01 października 2010 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 95 poz. 616 , Nr 96,poz.620,Nr 225,poz.1461,Nr 226,poz.1475,z 2011 r Nr 102,poz.584,Nr 112,poz.654,Nr Nr 171,poz.1016,) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r (M.P. Nr 95, poz. 962).Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§  1
 
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
    1.Od samochodów ciężarowych  o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
      a/  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  -    525,00 zł
      b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       -    735,00 zł
      c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton             -    945,00 zł
 
     2.. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
      a/ nie mniej  niż 12 t do mniej niż 15 t  -       650,00 zł
          o liczbie osi – dwie   
b/ nie mniej niż 15 t                                 -       700,00  zł
           o liczbie osi dwie
     
       c/ nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t     -   1.200,00 zł
            o liczbie osi trzy
       d/ nie mniej niż 25 t                         -    1.200,00 zł
             o liczbie osi trzy
       e/ nie mniej niż 12 t mniej niż 29 t    -     1.200,00 zł
              o liczbie osi cztery i więcej
       f/ nie mniej niż 29 t                         -     1.900,00 zł      
            o liczbie osi cztery i więcej
  3.od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
 
      a/ nie mniej niż 12 t mniej niż 15 t
         -  o liczbie osi – dwie                     -       650,00 zł
      b/ nie mniej niż 15 t                         -    1.400,00 zł
         -  o liczbie osi – dwie                                                                    
      c/ nie mniej niż12 t mniej niż 25 t      -     1.700,00 zł
        - o liczbie osi trzy                                                                             
      d/ nie mniej niż 25 t                        -     1.800,00 zł
        - o liczbie osi trzy                                                                                
      e/ nie mniej niż 12 t mniej niż 29 t    -     1 .850,00 zł
        - o liczbie osi cztery i więcej                                                                                
      f/ mniej niż 29 t                               -    2.700,00 zł
        - o liczbie osi  cztery i więcej                                                              
    
     4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
          a/ nie mniej niż 3,5 t poniżej 12 t    - 1.200 ,00zł
     5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu :
 
     a/ nie mniej niż 12 t mniej niż 31 t     -   1.200,00 zł
        - o liczbie osi dwie                                                                               
     b/ nie mniej niż31 t                          -   1.600,00 zł
        - o liczbie osi dwie                                                                            
     c/ nie mniej niż 12 t mniej niż 40 t     -  1.400,00 zł
       - o liczbie osi trzy                                                                                
    d/ mniej niż 40 t                               -  1.900,00 zł
      - o liczbie osi trzy                                                                               
 
     6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą , z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
     a/ nie mniej niż 12 t mniej niż 31 t
         o liczbie osi  dwie                            -    1.200,00-zł
     b/ nie mniej niż31  t                            -   2.200,00 zł         
-              o liczbie osi  dwie                                                                           
     c/ nie mniej niż 12 t mniej niż 40 t        -     1.900,00 zł
       - o liczbie osi trzy                                                                                  
     d/ nie mniej niż 40 t                            -     2.800,00 zł
       - o liczbie osi trzy                                                                                
    7. od    przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
       -  od 7 t i poniżej 12 t                        -      1.200,00 zł
    8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem   pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
        równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
        z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
    a/ nie mniej niż  12 t:
       -  o liczbie osi jedna                           -     500,00 zł
    b/ nie mniej niż 12 t mniej niż 33 t          -      700,00 zł
       -  o liczbie osi dwie                                                                      
    c/ nie mniej niż 33 t                                                                                                                                                                                     
       - o liczbie osi  dwie                        -     1.300,00 zł
    d/nie mniej niż 12 t                           
        o liczbie osi trzy                          -      1.200,00 zł
   
   9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
     a/ nie mniej niż 12 t
         o liczbie osi jedna              -          650,00 zł
     b/ nie mniej niż 12 t mniej niż 33 t
         o jednej  osi dwie               -        1.000,00 zł
     c/ nie  mniej niż 33 t
        o liczbie osi dwie                 -       1.800,00 zł
     d/ nie mniej niż 12 t
        o liczbie osi trzy                  -      1.500,00 zł
  10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 
     a/ mniej niż 30 miejsc                           -    1.200,00 zł
     b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc         -    1.600,00 zł
 
§ 2
Traci moc uchwała Nr XXXIX/203/10 Rady Gminy z dnia 10 listopada 2010 roku
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.
   
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni. od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego  z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

Uchwała Nr XII/56/11 (765kB) pdf

Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2011, 08:58:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1235

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij