Uchwała nr IV/16/06Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 grudnia 2006w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.Na podst. art. 70 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r Dz.U. Nr 142 póz. 1591 z późn. zmian/ oraz § 12 ust.2 Statutu Związku Gmin.

Uchwała nr IV/16/06
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.

Na podst. art. 70 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r Dz.U. Nr 142 póz. 1591 z późn. zmian/ oraz § 12 ust.2 Statutu Związku Gmin.Rada Gminy
w Wąpielsku
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyznacza się przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich w osobach:
1. Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk
2. Henryk Szteler - Przewodniczący Rady Gminy
3. Artur Gorczycki - radny Rady Gminy
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.
Uchwała nr IV/16/06 (1131kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (1 sierpnia 2007, 11:07:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1506