Uchwała nr III/13/06Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 13 grudnia 2006w sprawie wyboru Przedstawicieli Gminy Wąpielsk do Stowarzyszenia Gmin Ziemi DobrzyńskiejNa podst. art. 18 ust. l pkt 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r Dz.U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zmian/

Uchwała nr III/13/06
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 13 grudnia 2006


w sprawie wyboru Przedstawicieli Gminy Wąpielsk do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

Na podst. art. 18 ust. l pkt 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r Dz.U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zmian/Rada Gminy
w Wąpielsku
uchwala, co następuje:
§ 1. Do Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą deleguje swoich przedstawicieli w osobach:
1. Henryk Kowalski
2. Henryk Szteler
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.
Uchwała nr III/13/06 (555kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (1 sierpnia 2007, 10:57:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1647