Uchwała nr XXXII/171/09Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 30 grudnia 2009w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruszkowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558 ,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806,z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337, z 2007 r Nr 48,poz.327,,Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458, z 2009 r Nr 52,poz.420/.

Uchwała nr XXXII/171/09
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruszkowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558 ,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806,z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337, z 2007 r Nr 48,poz.327,,Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458, z 2009 r Nr 52,poz.420/.


Rada Gminy uchwala ,co następuje
§ 1.
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Ruszkowo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXII/171/09 (126kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (21 stycznia 2010, 09:22:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1259