Uchwała nr LVI.348.2023Rady Gminy Wąpielskz dnia 13 marca 2023w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąpielsk na 2023 rok.art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023 poz. 40) oraz art. 11 a w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.572) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz Zarządców Obwodów Łowieckich z terenu gminy Wąpielsk.

Uchwała nr LVI.348.2023
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 13 marca 2023


w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąpielsk na 2023 rok.

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023 poz. 40) oraz art. 11 a w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.572) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz Zarządców Obwodów Łowieckich z terenu gminy Wąpielsk.


LVI.348.2023 (340kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (13 marca 2023, 13:16:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42