NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV.293.2022Rady Gminy Wąpielskz dnia 15 września 2022w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2022-2032 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.)

Uchwała nr XLIV.293.2022
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 15 września 2022


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.)


Uchwała nr XLIV.293.2022 (1131kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (19 września 2022, 14:53:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220