Uchwała nr XLI.278.2022Rady Gminy Wąpielskz dnia 1 sierpnia 2022w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Wąpielsk w dniu 21 sierpnia 2022 rokuna podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559 ) oraz art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

Uchwała nr XLI.278.2022
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 1 sierpnia 2022


w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Wąpielsk w dniu 21 sierpnia 2022 roku

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559 ) oraz art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:


Uchwała nr XLI.278.2022 (281kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (9 sierpnia 2022, 11:08:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98