Uchwała nr XLI.276.2022Rady Gminy Wąpielskz dnia 1 sierpnia 2022w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąpielsk oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąpielsk od dnia 1 września 2022 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 39 ust. 5,6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Bydgoszczy

Uchwała nr XLI.276.2022
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 1 sierpnia 2022


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąpielsk oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąpielsk od dnia 1 września 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 39 ust. 5,6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Bydgoszczy


Uchwała nr XLI.276.2022 (533kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (9 sierpnia 2022, 10:58:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63